News Ubezpieczenie społeczne ZUS

Jak uzyskać indywidualny numer rachunku bankowego w ZUS?

Indywidualny numer rachunku bankowego w ZUS      Od 1 stycznia 2018 roku każdy płatnik składek ZUS zobligowany jest do wpłacania jednym przelewem wszystkich składek (społeczne, zdrowotne i fundusz pracy) na indywidualne konto bankowe w ZUS. Od października do grudnia 2017 informacje z indywidualnym numerem konta przesyłane był za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym. Niestety, część …

Continue Reading