Faq – pytania i odpowiedzi – BHP


Kto może przeprowadzać szkolenia okresowe BHP respektowane przez organy kontrolne?

Szkolenia okresowe mogą prowadzić osoby, które:

 • ukończyły studia z zakresu BHP,
 • posiadają odpowiednie doświadczenie na stanowisku BHPowca i mają tytuł specjalisty BHP (inspektor i starszy inspektor BHP to za mało!),
 • posiadają aktualne szkolenia specjalisty BHP,
 • posiadają aktualne uprawnienia inspektora PPOŻ,
 • ukończyły szkolenie medyczne,
 • ukończyły szkolenie dydaktyczne.

Tylko te osoby mogą przeprowadzić szkolenie i wydać pełnoprawny Certyfikat ukończenia szkolenia okresowego BHP dla pracodawców i pracownik respektowany przez PIP i inne organy kontrolne.


Czy osoba szkoląca w BR Grzesiak spełnia te wymagania?

Oczywiście! Osobą szkolącą jest specjalista BHPJarosław Grzesiak, który:

 • ukończyły studia podyplomowe z zakresu BHP na WSAiB w Gdyni,
 • pracował i nabywał doświadczenie jako BHPowiec w Zakładzie Przemysłu Drzewnego, gdzie występuje jeden z najwyższych wskaźników wypadkowości ze względu na charakter pracy przedsiębiorstwa,
 • zdał z najwyższą oceną egzamin główny BHP,
 • uprawnienia inspektora PPOŻ zdobył w Wyższej Szkole Pożarniczej SGSP w Warszawie,
 • kurs medyczny przeszedł na WSAiB i ciągle współpracuje z ratownikami z kraju oraz Anglii by aktualizować standardy,
 • ukończył studia wyższe na wydziale Pedagogiki i Psychologi UMCS w Lublinie.

Reasumując, szkoleniowiec spełnia a nawet przewyższa wymagania stawiane przez Ustawę oraz PIP dla osób mogących przeprowadzać szkolenia okresowe BHP.


Dlaczego BR Grzesiak ma szkolenia BHP z podatkiem VAT 23% a u innych jest „Zwolniony”?

W ostatnim okresie było wiele zawirowań z tym związanych i sam KIP wydał opinię, iż WSZYSTKIE szkolenia wykonywane PRZEZ INTERNET (bez fizycznego udziału człowieka) powinny być obłożone podatkiem VAT 23%. Tylko część szkoleń stacjonarnych (twarzą w twarz) może być ze stawką „Zwolniony”.

Obowiązek ten musimy wypełnić, dlatego też szkolenia u nas są z VATem 23%. Proszę pamiętać, iż firma VAT może sobie odliczyć.


Ile powinienem wykupić szkoleń jeżeli mam np. 5 pracowników?

1 szkolenie = 1 osoba szkolona, czyli przy 5 pracownikach powinno być wykupionych 5 odpowiednich szkoleń.


Jak długo trwa szkolenie?

Każde szkolenie jest przygotowane zgodnie z wytycznymi ustawy i zawiera odpowiednią ilość materiału by zrealizować określoną liczbę godzin lekcyjnych (1h lekcyjna = 45 minut) – przy każdym programie szkolenia podana jest minimalna liczba godzin.

W rzeczywistości czas trwania szkolenia uzależniony jest predyspozycji osoby szkolonej – rekordziści wyrabiają się łącznie z egzaminem w 0,5 godziny.


Czy szkolenie okresowe BHP w formie e-learningu jest pełnoprawnym szkoleniem?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r., szkolenie okresowe BHP w formie e-learning (nazywane też samokształceniem kierowanym, szkoleniem online lub przez Internet) jest ważnym formalnie szkoleniem, tak samo jak jak szkolenie stacjonarne. Szkolenie w takiej formie jest dopuszczalne dla konkretnych grup pracowniczych – wszystkie w naszym sklepie spełniają kryteria stawiane przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP).

Szkolenie takie polega na samodzielnej nauce osoby szkolonej przy użyciu materiałów w formie elektronicznej.

Plusami takiego szkolenia są:

 • niskie koszty (samo szkolenie online on jest tańsze od stacjonarnego i nie wymaga oddelegowania pracownika na cały dzień szkolenia, który w tym czasie może wykonywać swoją pracę),
 • można je przejść w dowolnym czasie i miejscu (pracownik takie szkolenie może przejść nawet wieczorem w domu, przerabiając je w idealnym dla siebie tempie),
 • szybkość (rekordziści zaliczają szkolenie z egzaminami w pół godziny, dzięki czemu certyfikat ukończenia szkolenia jest ważny już w tym samym dniu).

Jakie są kary za brak szkolenia BHP?

Zgodnie z art. 283 KP, brak szkolenia z zakresu BHP jest niedopełnieniem obowiązków pracodawcy względem pracownika i podlega karze grzywny od 1 do 30 tys. zł.!!!


Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie? Skontaktuj się z nami.