KRS w Trójmieście

VIII Wydział KRS w Gdańsku
ul. Piekarnicza 10
80-126 Gdańsk
tel. 58 321 38 35

VIII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ prowadzi sprawy rejestrowe z obszaru:
– Miast: Chojnice, Człuchów, Gdynia, Hel, Jastarnia, Kościerzyna, Lębork, Łeba, Puck, Reda, Rumia, Słupsk, Sopot, Ustka, Wejherowo, Władysławowo.
– Gmin: Borzytuchom, Brusy, Bytów, Cewice, Chmielno, Choczewo, Chojnice, Czarna Dąbrówka, Czarne, Czersk, Człuchów, Damnica, Debrzno, Dębnica Kaszubska, Dziemiany, Dzierzgoń, Gardeja, Główczyce, Gniewino, Karsin, Kartuzy, Kępice, Kobylnica, Koczała, Kołczygłowy, Konarzyny, Kosakowo, Kościerzyna, Krokowa, Linia, Liniewo, Lipnica, Lipusz, Luzino, Łęczyce, Miastko, Miłoradz, Nowa Karczma, Nowa Wieś Lęborska, Parchowo, Potęgowo, Przechlewo, Przodkowo, Puck, Rzeczenica, Sadlinki, Sierakowice, Słupsk, Smołdzino, Stara Kiszewa, Stare Pole, Stary Dzierzgoń, Stężyca, Studzienice, Sulęczyno, Szemud, Trzebielino, Tuchomie, Ustka, Wejherowo, Wicko, Żukowo.

VIII Wydział Gospodarczy KRS prowadzi sprawy rejestrowe z zakresu:
– Rejestru przedsiębiorców:
a) spółek jawnych,
b) europejskich zgrupowań interesów gospodarczych,
c) spółek partnerskich,
d) spółek komandytowych,
e) spółek komandytowo-akcyjnych,
f) spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
g) spółek akcyjnych,
h) spółek europejskich,
i) spółdzielni,
j) przedsiębiorstw państwowych,
k) jednostek badawczo-rozwojowych,
l) przedsiębiorców określonych w przepisach o zasadach prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne, zwane dalej “przedsiębiorstwami zagranicznymi”,
m) towarzystw ubezpieczeń wzajemnych,
n) innych osób prawnych, jeżeli wykonują działalność gospodarczą i podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru,
o) oddziałów przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
p) głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń.
– Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, tj.:
a) stowarzyszenie lub jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną,
b) związek stowarzyszeń,
c) kółko rolnicze,
d) rolnicze zrzeszenie branżowe,
e) związek rolników, kółek i organizacji rolniczych,
f) związek rolniczych zrzeszeń branżowych,
g) związek zawodowy rolników indywidualnych,
h) cech rzemieślniczy,
i) izba rzemieślnicza,
j) Związek Rzemiosła Polskiego,
k) zrzeszenie handlu i usług,
l) zrzeszenie transportu,
m) ogólnokrajowa reprezentacja zrzeszeń handlu i usług,
n) ogólnokrajowa reprezentacja zrzeszeń transportu,
o) inna organizacja podmiotów gospodarczych,
p) izba gospodarcza lub Krajowa izba gospodarcza,
q) związek zawodowy lub jednostka organizacyjna związku zawodowego posiadająca osobowość prawną,
r) ogólnokrajowy związek międzybranżowy,
s) ogólnokrajowe zrzeszenie międzybranżowe,
t) związek pracodawców,
u) federacja lub konfederacja związków pracodawców,
v) związek sportowy,
w) polski związek sportowy,
x) inna organizacja społeczna lub zawodowa,
y) fundacja,
z) kolumna transportu sanitarnego.