GUS w Trójmieście

Główny Urząd Statystyczny (GUS) w Gdańsku
ul. Danusi 4
80-434 Gdańsk
tel. 58 768 31 00

 

CIEKAWOSTKA – WOJ. POMORSKIE – sierpień 2018

  • ludność (stan na 31 XII 2017 r. – spis wykonywany co kilka lat) – 2324,3 tys.
  • bezrobotni zarejestrowani (stan w końcu miesiąca) – 44,2 tys. osób
  • stopa bezrobocia rejestrowanego (stan w końcu miesiąca) – 4,9%
  • przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw – 340,0 tys. osób
  • przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw – 4904,29 zł
  • mieszkania oddane do użytkowania – 1227
  • podmioty gospodarki narodowej (stan w końcu miesiąca) – 292,9 tys.
  • obroty ładunkowe w portach morskich – 5211 tys. ton

Źródło: http://gdansk.stat.gov.pl/