Urzędy Miast w Trójmieście

Urząd Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 668 80 00

Urząd Miasta Sopot
ul. Kościuszki 25/27
81-704 Sopot
tel. 58 521 37 50

Urząd Miasta Gdańsk
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-832 Gdańsk
te. 58 323 60 00