Zasiłek chorobowy na dziecko

ZASIŁEK CHOROBOWY NA DZIECKO

Zasiłek chorobowy na dziecko dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Obecnie wszystkie wnioski składa się przez ZUS PUE

Kogo może ubiegać się o zasiłek chorobowy?

O zasiłek chorobowy może ubiegać się wyłącznie płatnicy składek, którzy wybrali ubezpieczenie z dobrowolnym chorobowym i terminowo opłacali wszystkie składki ZUS. 

Opis sytuacyjny:

Lekarz przekazuje zwolnienie drogą elektroniczną do ZUS i PUE.  Zwolnienie lekarskie można znaleźć na indywidualnym PUE (u rodzica, pod którego podpięte są dzieci) w panelu bocznym w zakładce -> zwolnienia lekarskie

 • By uzyskać zasiłek chorobowy, płatnik składek ma obowiązek wypełnić i złożyć druk Z-15A (może też dodatkowo złożyć wniosek Z3B ale nie jest już to wymagane jak jeszcze kilka miesięcy temu),
 • ZUS po weryfikacji zwolnienia + weryfikacji czy wybrane były składki z dobrowolnym chorobowym + weryfikacji czy składki opłacane terminowo, decyduje o wypłacie zasiłku chorobowego,
 • Po otrzymaniu zasiłku chorobowego, można wystąpić na druku ZUS DRA z korektą składek ZUS za okres przebywania na kwarantannie lub izolacji a nadpłatę składek rozliczyć poprzez pomniejszenie składek ZUS o wyliczoną kwotę (nasze biuro wykonuje takie deklaracje osobom, które od początku objęte są u nas obsługą ZUS).

  UWAGA – Jeżeli w PUE nie ma zwolnienia a powinno być, to trzeba niezwłocznie skontaktować się z Lekarzem i wyjaśnić sytuację.

  Jak złożyć i wysłać wniosek?

  • Zaloguj się na PUE – wejdź w zakładkę Świadczeniobiorca (prawy górny róg).
  • Po lewej stronie poszukaj Dokumenty i wiadomości Korespondencja z ZUS,  rozwiń i poniżej znajdź Dokumenty robocze – pojawi się pusta lista dokumentów roboczych. Na dole w zielonym okienku odszukaj Utwórz nowy,  na liście odhacz wszystko zostawiając jedynie zasiłki i odszuka Wniosek Z-15A.
  • Procedura wyszukania i wysyłki podana jest w linku poniżej na przykładzie druku ZAS-53 (na dziecko wypełniasz Z-15A!:

  Gdzie otrzymasz pomoc?

  • Infolinia ZUS – tel. 22 560 16 00 – wybierz „0” (połączysz się z konsultantem Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS, a następnie wybierz temat ZASIŁKI).

  Źródła:

  zus.pl, gov.pl, infolinia ZUS, informacje od osób, które przeszły to w ostatnim okresie.

  Niestety, sytuacja zmienia się co kilka, kilkanaście dni (typy druków, sposób ich wypełniania), więc jeżeli procedura będzie się już różnić od zaprezentowanej powyżej, bardzo prosimy o kontakt i wskazanie różnić – naniesiemy poprawki, by następni mogli przejść ten proces szybko i bezproblemowo. Liczymy na wzajemną pomoc w tym ciężkim okresie. 

   

  Rozliczenie składki zdrowotnej za 2022 tylko do 22 maja 2023

  SKŁADKA ZDROWOTNA 2022 – ROZLICZENIE W DEKLARACJI DRA 01.04.2023

  Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne

   Czym jest roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne

  Od 1 stycznia 2022 roku podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne ustalana jest w zależności od tego, jaki rodzaj pozarolniczej działalności prowadzi płatnik składek [1] oraz od tego, jaką formę opodatkowania stosuje do przychodów z tej działalności [2].

  Każda osoba prowadząca pozarolniczą działalność, która opłaca składki na własne ubezpieczenia, w 2023 r. po raz pierwszy ma obowiązek złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Służy ono temu, aby ustalić składkę na ubezpieczenie zdrowotne za dany rok na podstawie przychodów/dochodów w nim osiągniętych. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 rok przedsiębiorcy muszą rozliczyć w 2023 roku [2]. Płatnicy będą składać takie rozliczenie po raz pierwszy.

  Kogo dotyczy roczne rozliczenie

  Roczne rozliczenie składki zdrowotnej dotyczy Ciebie jako płatnika składek, jeżeli w 2022 roku w Twoim przypadku stosowana była jedna z poniższych form opodatkowania:

  • zasady ogólne – podatek według skali,
  • zasady ogólne – podatek liniowy,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

  Do kiedy i jak przekazać roczne rozliczenie

  Rozliczenie roczne przekazujesz w dokumencie za kwiecień 2023 roku:

  • w ZUS DRA (blok XII), jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą jednoosobowo,
  • w ZUS RCA (blok III.F), jeżeli opłacasz składki za inne osoby (np. pracowników, zleceniobiorców).

  Ważne!
  Dokument z rocznym rozliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 rok złóż do 22 maja 2023 roku.

  Zgodnie z rozporządzeniem [3] nowe wzory dokumentów ZUS DRA i ZUS RCA będą obowiązywały od 1 maja 2023 r., czyli począwszy od dokumentów rozliczeniowych składanych za kwiecień.

  Dostosujemy programy Płatnik i ePłatnik do nowych wzorów dokumentów oraz udostępnimy w nich funkcje, które umożliwią roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

  Co wynika z rocznego rozliczenia

  Jeżeli w wyniku rocznego rozliczenia okaże się, że składka na ubezpieczenie zdrowotne została:

  • opłacona w kwocie wyższej niż ustalona, będzie przysługiwał jej zwrot – chyba że masz zaległości za składki lub nienależnie pobrane świadczenia z ubezpieczenia społecznego,
  • opłacona w kwocie niższej niż ustalona – musisz ją uregulować wraz ze składką za kwiecień 2023 roku, czyli do 22 maja.

  Jak złożyć wniosek o zwrot nadpłaty

  Wniosek o zwrot nadpłaty utworzymy na Twoim profilu płatnika na Platformie Ubezpieczeń Społecznych (PUE) ZUS. Sprawdź i podpisz wniosek, a następnie wyślij go do ZUS – do 1 czerwca 2023 roku. Nadpłatę przekażemy na rachunek bankowy, który jest zapisany na Twoim koncie płatnika składek, najpóźniej do 1 sierpnia.

  Ważne!
  Na stronie www.zus.pl udostępnimy kalkulator, który pomoże w wyliczeniu rocznej składki na ubezpieczenie zdrowotne, jeśli będziesz składać dokumenty w wersji papierowej.

  Za każdy miesiąc prowadzenia działalności w 2022 roku musisz złożyć do ZUS dokumenty rozliczeniowe z ustaloną składką na ubezpieczenie zdrowotne. Dokumenty korygujące wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2022, możesz złożyć:

  • najpóźniej do dnia, w którym złożysz wniosek o zwrot nadpłaty,
  • do 30 czerwca 2023 roku – jeśli nie składasz wniosku o zwrot nadpłaty.

  Dowiedz się więcej o dokumentach rozliczeniowych za 2022 r niezbędnych do obliczenia składki zdrowotnej i terminach przekazania ewentualnych korekt do ZUS.

  Gdzie otrzymasz pomoc

  Każdy płatnik składek, może uzyskać pomoc:

  • podczase-wizyty w ZUS,
  • w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) pod numerem telefonu 22 560 16 00,
  • u doradcy płatnika w każdej placówce ZUS.

  Podstawa prawna

  [1] Rodzaj działalności w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DZ.U. z 2022 r. poz.1009, z późn. zm.).

  [2] Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.).

  [3] Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 31 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2023 r. poz.258).

  Zapoznaj się z zasadami ustalania rocznej podstawy i składki na ubezpieczenie zdrowotne.

  Materiały dodatkowe

  Przykłady rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne:

   

  POLSKI ŁAD 2.0

  POLSKI ŁAD 2.0

  Podpisany wczoraj przez Prezydenta “Polski Ład 2.0” wprowadza od 1 lipca 2022 szereg istotnych zmian.  

            Oto najważniejsze zmiany dla prowadzących działalność gospodarczą:

  ZMIANA STAWKI PIT – z 17% na 12% 

              Zmiana dotyczy pracowników na umowie o pracę oraz osób prowadzących działalność na zasadach ogólnych (skala). Liniówki, ryczałtu i karty podatkowej to nie dotyczy.

   

  30 000 ZŁ. KWOTY WOLNEJ OD PODATKU POZOSTAJE BEZ ZMIAN – będzie niższa kwota zmniejszająca podatek

             Wraz ze zmianą stawki PIT z 17% na 12%, zmniejsza się też kwota zmniejszająca podatek z 5100 zł na 3600 zł. Oczywiście temat dotyczy zasad ogólnych (sakli). 

  MOŻLIWOŚĆ FORMY OPODATKOWANIA – “skorzystać” mogą nieliczni

             Osoby będące na liniówce lub na ryczałcie mogą skorzystać i przejść na zasady ogólne wg skali . Niestety, wg. wyliczeń na wielu przykładach nie będzie to korzystne. Dodatkowo podpisana ustawa nie normuje poziomu składki zdrowotnej a sam ZUS nabiera wody w usta.  Zmiana ma nic nie zmieniać w rozliczeniu rocznym ale po zagłębieniu się w lekturze, trzeba będzie na nowo rozliczyć każdy miesiąc z okresu styczeń-czerwiec.

  Dodatkowo są 2 terminy do przejścia na zasady ogólne:

  – do 22 sierpnia 2022 – w przypadku ryczałtowców (którzy będą chcieli przejść w trakcie roku)

  – do 30 kwietnia 2023 – w przypadku “liniowców” i ryczałtowców. 

  Zapis jest tak lakoniczny, że nie do końca wiadomo o co chodzi a jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi oczywiście o pieniądze. 

  ZMIANA TEJ FORMY MA ZASTOSOWANIE WYŁĄCZNIE WOBEC ROKU PODATKOWEGO 2022. Na 2023 przedsiębiorcy muszą wybrać formę opodatkowania jak zwykle na początku roku 2023.

  ODLICZENIE SKŁADKI ZDROWOTNEJ – nie dla wszystkich i nie tak korzystne jak kiedyś

             Możliwość odliczenia składki zdrowotnej NIE JEST dla rozliczających się na zasadach ogólnych (Skala) ponieważ Ci dostali zmniejszenie podatku z 17% na 12%. Zatem dla kogo?  Przeznaczone jest dla rozliczających się podatkiem liniowym, w formie ryczałtu lub na karcie podatkowej – dla każdego w innym wymiarze. Kiedyś była to konkretna kwota zmniejszająca podatek (na poziomie niecałych 3300 zł) a teraz będzie to kwota zmniejszająca PODSTAWĘ podatku – czyli nie tak korzystnie jak kiedyś. Oto szczegóły:

  – LINIÓWKA – podstawa opodatkowania zostanie obniżona o wysokość zapłaconych składek zdrowotnych ale maksymalnie do kwoty 8700 zł. Proszę pamiętać, że jest to tylko pomniejszenie podstawy a fizyczna kwota jest znacząco niższa i przy maksymalnym wykorzystaniu jest to 1653 zł rocznie,

  – RYCZAŁT – mogą obniżyć podstawę opodatkowania o 50% zapłaconych składek zdrowotnych. Są 3 progi składek zdrowotnych od przychodu i podatnik może zyskać od 60 do 1028 zł rocznie,

  – KARTA PODATKOWA – podstawę opodatkowania mogą pomniejszyć o 19% zapłaconych składek.

  INNE ZMIANY – mniej ważne dla osób prowadzących jednoosobową działalność:

  – kwota wolna od podatku dla zleceniobiorcy od 1 stycznia 2023,

  – likwidacja ulgi dla klasy średniej,

  – zmiana składki zdrowotnej dla osób współpracujących od 1 lipca 2022,

  – obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla komplementariuszy spółek komandytowo-akcyjnych,

  – wspólne rozliczanie samotnych rodziców z dzieckiem,

  – preferencje podatkowe dla rodziców, opiekunów i dzieci od 1 lipca 2022,

  – zmiany w programie pałacyk plus,

  – rekompensaty dla organizacji pożytku publicznego,

  – zmiany w składakach związków zawodowych,

  – koniec podwójnego naliczania zaliczek dla PIT dla zatrudnionych,

  – Pit 36 i 37 w jednym terminie tj. do 30 kwietnia. 

   

   ŹRÓDŁO: “Polski Ład 2.0” na dzień 15.06.2022. Informacje zebrane przez Biuro Rachunkowe BR Grzesiak z komentarzem.

  SKŁADKI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE 2022 – WSZYSTKO CO POTRZEBA

  SKŁADKI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE 2022 – wszystko co potrzeba

  Poniżej znajdziesz potrzebne informacje i narzędzia.

   

  —————————

  Link do kalkulatora składki zdrowotnej 2022

  https://www.zus.pl/firmy/przedsiebiorco-przeczytaj-wazne/kalkulator-skladki-zdrowotnej

   

  —————————

  Instrukcja wyliczania składki zdrowotnej na KPiR (ogólny i liniówka) 2022

   https://brgrzesiak.pl/polski-lad_zasady-ogolne-prezentacja/

   

  —————————

  Instrukcja wyliczania składki zdrowotnej na Ryczałcie 2022

  https://brgrzesiak.pl/polski-lad-ryczalt-prezentacja/

   

  —————————

  Składki społeczne i zdrowotne na 2022 – jpg z przykładami

  https://brgrzesiak.pl/skladki-zus-2022-2/

  —————————

  Składki społeczne i zdrowotne na 2022 – pismo z ZUS

  https://brgrzesiak.pl/skladki-zus-2022-zus-pl/

  —————————

  Tworzenie deklaracji rozliczeniowej DRA w PUE i e-płatniku

  https://brgrzesiak.pl/dra-w-pue-e-platnik-gdzie-znalezc/

   

  —————————