Zasiłek chorobowy na dziecko

ZASIŁEK CHOROBOWY NA DZIECKO

Zasiłek chorobowy na dziecko dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Obecnie wszystkie wnioski składa się przez ZUS PUE

Kogo może ubiegać się o zasiłek chorobowy?

O zasiłek chorobowy może ubiegać się wyłącznie płatnicy składek, którzy wybrali ubezpieczenie z dobrowolnym chorobowym i terminowo opłacali wszystkie składki ZUS. 

Opis sytuacyjny:

Lekarz przekazuje zwolnienie drogą elektroniczną do ZUS i PUE.  Zwolnienie lekarskie można znaleźć na indywidualnym PUE (u rodzica, pod którego podpięte są dzieci) w panelu bocznym w zakładce -> zwolnienia lekarskie

 • By uzyskać zasiłek chorobowy, płatnik składek ma obowiązek wypełnić i złożyć druk Z-15A (może też dodatkowo złożyć wniosek Z3B ale nie jest już to wymagane jak jeszcze kilka miesięcy temu),
 • ZUS po weryfikacji zwolnienia + weryfikacji czy wybrane były składki z dobrowolnym chorobowym + weryfikacji czy składki opłacane terminowo, decyduje o wypłacie zasiłku chorobowego,
 • Po otrzymaniu zasiłku chorobowego, można wystąpić na druku ZUS DRA z korektą składek ZUS za okres przebywania na kwarantannie lub izolacji a nadpłatę składek rozliczyć poprzez pomniejszenie składek ZUS o wyliczoną kwotę (nasze biuro wykonuje takie deklaracje osobom, które od początku objęte są u nas obsługą ZUS).

  UWAGA – Jeżeli w PUE nie ma zwolnienia a powinno być, to trzeba niezwłocznie skontaktować się z Lekarzem i wyjaśnić sytuację.

  Jak złożyć i wysłać wniosek?

  • Zaloguj się na PUE – wejdź w zakładkę Świadczeniobiorca (prawy górny róg).
  • Po lewej stronie poszukaj Dokumenty i wiadomości Korespondencja z ZUS,  rozwiń i poniżej znajdź Dokumenty robocze – pojawi się pusta lista dokumentów roboczych. Na dole w zielonym okienku odszukaj Utwórz nowy,  na liście odhacz wszystko zostawiając jedynie zasiłki i odszuka Wniosek Z-15A.
  • Procedura wyszukania i wysyłki podana jest w linku poniżej na przykładzie druku ZAS-53 (na dziecko wypełniasz Z-15A!:

  Gdzie otrzymasz pomoc?

  • Infolinia ZUS – tel. 22 560 16 00 – wybierz „0” (połączysz się z konsultantem Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS, a następnie wybierz temat ZASIŁKI).

  Źródła:

  zus.pl, gov.pl, infolinia ZUS, informacje od osób, które przeszły to w ostatnim okresie.

  Niestety, sytuacja zmienia się co kilka, kilkanaście dni (typy druków, sposób ich wypełniania), więc jeżeli procedura będzie się już różnić od zaprezentowanej powyżej, bardzo prosimy o kontakt i wskazanie różnić – naniesiemy poprawki, by następni mogli przejść ten proces szybko i bezproblemowo. Liczymy na wzajemną pomoc w tym ciężkim okresie. 

   

  Rozliczenie składki zdrowotnej za 2022 tylko do 22 maja 2023

  SKŁADKA ZDROWOTNA 2022 – ROZLICZENIE W DEKLARACJI DRA 01.04.2023

  Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne

   Czym jest roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne

  Od 1 stycznia 2022 roku podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne ustalana jest w zależności od tego, jaki rodzaj pozarolniczej działalności prowadzi płatnik składek [1] oraz od tego, jaką formę opodatkowania stosuje do przychodów z tej działalności [2].

  Każda osoba prowadząca pozarolniczą działalność, która opłaca składki na własne ubezpieczenia, w 2023 r. po raz pierwszy ma obowiązek złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Służy ono temu, aby ustalić składkę na ubezpieczenie zdrowotne za dany rok na podstawie przychodów/dochodów w nim osiągniętych. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 rok przedsiębiorcy muszą rozliczyć w 2023 roku [2]. Płatnicy będą składać takie rozliczenie po raz pierwszy.

  Kogo dotyczy roczne rozliczenie

  Roczne rozliczenie składki zdrowotnej dotyczy Ciebie jako płatnika składek, jeżeli w 2022 roku w Twoim przypadku stosowana była jedna z poniższych form opodatkowania:

  • zasady ogólne – podatek według skali,
  • zasady ogólne – podatek liniowy,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

  Do kiedy i jak przekazać roczne rozliczenie

  Rozliczenie roczne przekazujesz w dokumencie za kwiecień 2023 roku:

  • w ZUS DRA (blok XII), jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą jednoosobowo,
  • w ZUS RCA (blok III.F), jeżeli opłacasz składki za inne osoby (np. pracowników, zleceniobiorców).

  Ważne!
  Dokument z rocznym rozliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 rok złóż do 22 maja 2023 roku.

  Zgodnie z rozporządzeniem [3] nowe wzory dokumentów ZUS DRA i ZUS RCA będą obowiązywały od 1 maja 2023 r., czyli począwszy od dokumentów rozliczeniowych składanych za kwiecień.

  Dostosujemy programy Płatnik i ePłatnik do nowych wzorów dokumentów oraz udostępnimy w nich funkcje, które umożliwią roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

  Co wynika z rocznego rozliczenia

  Jeżeli w wyniku rocznego rozliczenia okaże się, że składka na ubezpieczenie zdrowotne została:

  • opłacona w kwocie wyższej niż ustalona, będzie przysługiwał jej zwrot – chyba że masz zaległości za składki lub nienależnie pobrane świadczenia z ubezpieczenia społecznego,
  • opłacona w kwocie niższej niż ustalona – musisz ją uregulować wraz ze składką za kwiecień 2023 roku, czyli do 22 maja.

  Jak złożyć wniosek o zwrot nadpłaty

  Wniosek o zwrot nadpłaty utworzymy na Twoim profilu płatnika na Platformie Ubezpieczeń Społecznych (PUE) ZUS. Sprawdź i podpisz wniosek, a następnie wyślij go do ZUS – do 1 czerwca 2023 roku. Nadpłatę przekażemy na rachunek bankowy, który jest zapisany na Twoim koncie płatnika składek, najpóźniej do 1 sierpnia.

  Ważne!
  Na stronie www.zus.pl udostępnimy kalkulator, który pomoże w wyliczeniu rocznej składki na ubezpieczenie zdrowotne, jeśli będziesz składać dokumenty w wersji papierowej.

  Za każdy miesiąc prowadzenia działalności w 2022 roku musisz złożyć do ZUS dokumenty rozliczeniowe z ustaloną składką na ubezpieczenie zdrowotne. Dokumenty korygujące wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2022, możesz złożyć:

  • najpóźniej do dnia, w którym złożysz wniosek o zwrot nadpłaty,
  • do 30 czerwca 2023 roku – jeśli nie składasz wniosku o zwrot nadpłaty.

  Dowiedz się więcej o dokumentach rozliczeniowych za 2022 r niezbędnych do obliczenia składki zdrowotnej i terminach przekazania ewentualnych korekt do ZUS.

  Gdzie otrzymasz pomoc

  Każdy płatnik składek, może uzyskać pomoc:

  • podczase-wizyty w ZUS,
  • w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) pod numerem telefonu 22 560 16 00,
  • u doradcy płatnika w każdej placówce ZUS.

  Podstawa prawna

  [1] Rodzaj działalności w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DZ.U. z 2022 r. poz.1009, z późn. zm.).

  [2] Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.).

  [3] Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 31 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2023 r. poz.258).

  Zapoznaj się z zasadami ustalania rocznej podstawy i składki na ubezpieczenie zdrowotne.

  Materiały dodatkowe

  Przykłady rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne:

   

  POLSKI ŁAD 2.0

  POLSKI ŁAD 2.0

  Podpisany wczoraj przez Prezydenta “Polski Ład 2.0” wprowadza od 1 lipca 2022 szereg istotnych zmian.  

            Oto najważniejsze zmiany dla prowadzących działalność gospodarczą:

  ZMIANA STAWKI PIT – z 17% na 12% 

              Zmiana dotyczy pracowników na umowie o pracę oraz osób prowadzących działalność na zasadach ogólnych (skala). Liniówki, ryczałtu i karty podatkowej to nie dotyczy.

   

  30 000 ZŁ. KWOTY WOLNEJ OD PODATKU POZOSTAJE BEZ ZMIAN – będzie niższa kwota zmniejszająca podatek

             Wraz ze zmianą stawki PIT z 17% na 12%, zmniejsza się też kwota zmniejszająca podatek z 5100 zł na 3600 zł. Oczywiście temat dotyczy zasad ogólnych (sakli). 

  MOŻLIWOŚĆ FORMY OPODATKOWANIA – “skorzystać” mogą nieliczni

             Osoby będące na liniówce lub na ryczałcie mogą skorzystać i przejść na zasady ogólne wg skali . Niestety, wg. wyliczeń na wielu przykładach nie będzie to korzystne. Dodatkowo podpisana ustawa nie normuje poziomu składki zdrowotnej a sam ZUS nabiera wody w usta.  Zmiana ma nic nie zmieniać w rozliczeniu rocznym ale po zagłębieniu się w lekturze, trzeba będzie na nowo rozliczyć każdy miesiąc z okresu styczeń-czerwiec.

  Dodatkowo są 2 terminy do przejścia na zasady ogólne:

  – do 22 sierpnia 2022 – w przypadku ryczałtowców (którzy będą chcieli przejść w trakcie roku)

  – do 30 kwietnia 2023 – w przypadku “liniowców” i ryczałtowców. 

  Zapis jest tak lakoniczny, że nie do końca wiadomo o co chodzi a jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi oczywiście o pieniądze. 

  ZMIANA TEJ FORMY MA ZASTOSOWANIE WYŁĄCZNIE WOBEC ROKU PODATKOWEGO 2022. Na 2023 przedsiębiorcy muszą wybrać formę opodatkowania jak zwykle na początku roku 2023.

  ODLICZENIE SKŁADKI ZDROWOTNEJ – nie dla wszystkich i nie tak korzystne jak kiedyś

             Możliwość odliczenia składki zdrowotnej NIE JEST dla rozliczających się na zasadach ogólnych (Skala) ponieważ Ci dostali zmniejszenie podatku z 17% na 12%. Zatem dla kogo?  Przeznaczone jest dla rozliczających się podatkiem liniowym, w formie ryczałtu lub na karcie podatkowej – dla każdego w innym wymiarze. Kiedyś była to konkretna kwota zmniejszająca podatek (na poziomie niecałych 3300 zł) a teraz będzie to kwota zmniejszająca PODSTAWĘ podatku – czyli nie tak korzystnie jak kiedyś. Oto szczegóły:

  – LINIÓWKA – podstawa opodatkowania zostanie obniżona o wysokość zapłaconych składek zdrowotnych ale maksymalnie do kwoty 8700 zł. Proszę pamiętać, że jest to tylko pomniejszenie podstawy a fizyczna kwota jest znacząco niższa i przy maksymalnym wykorzystaniu jest to 1653 zł rocznie,

  – RYCZAŁT – mogą obniżyć podstawę opodatkowania o 50% zapłaconych składek zdrowotnych. Są 3 progi składek zdrowotnych od przychodu i podatnik może zyskać od 60 do 1028 zł rocznie,

  – KARTA PODATKOWA – podstawę opodatkowania mogą pomniejszyć o 19% zapłaconych składek.

  INNE ZMIANY – mniej ważne dla osób prowadzących jednoosobową działalność:

  – kwota wolna od podatku dla zleceniobiorcy od 1 stycznia 2023,

  – likwidacja ulgi dla klasy średniej,

  – zmiana składki zdrowotnej dla osób współpracujących od 1 lipca 2022,

  – obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla komplementariuszy spółek komandytowo-akcyjnych,

  – wspólne rozliczanie samotnych rodziców z dzieckiem,

  – preferencje podatkowe dla rodziców, opiekunów i dzieci od 1 lipca 2022,

  – zmiany w programie pałacyk plus,

  – rekompensaty dla organizacji pożytku publicznego,

  – zmiany w składakach związków zawodowych,

  – koniec podwójnego naliczania zaliczek dla PIT dla zatrudnionych,

  – Pit 36 i 37 w jednym terminie tj. do 30 kwietnia. 

   

   ŹRÓDŁO: “Polski Ład 2.0” na dzień 15.06.2022. Informacje zebrane przez Biuro Rachunkowe BR Grzesiak z komentarzem.

  Zasiłek chorobowy za okres izolacji lub kwarantanny – dla prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

  KWARANTANNA / ILOZALCJA A ZASIŁEK CHOROBOWY

  Zasiłek chorobowy dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą za okres kwarantanny lub izolacji.

  Od 22 października 2020r., cała dokumentacja dotycząca nałożonej kwarantanny lub izolacji przetwarzana jest wyłącznie elektronicznie (PUE). Na dostarczenie dokumentacji o zasiłek chorobowy z tytułu izolacji lub kwarantanny są tylko 3 dni od dnia zakończenia okresu kwarantanny/izolacji. 

  Kogo może ubiegać się o zasiłek chorobowy?

  O zasiłek chorobowy może ubiegać się wyłącznie płatnicy składek, którzy wybrali ubezpieczenie z dobrowolnym chorobowym i terminowo opłacali wszystkie składki ZUS. 

  Opis sytuacyjny:

  Sanepid nakładając kwarantannę lub izolację, przekazuje zwolnienie drogą elektroniczną do ZUS i PUE. W indywidualnym PUE zwolnienie można znaleźć w panelu bocznym w zakładce -> zwolnienia lekarskie

  • By uzyskać zasiłek chorobowy, w terminie do 3 dni od zakończenia izolacji i/lub kwarantanny, płatnik składek ma obowiązek wypełnić i złożyć druk ZAS-53 lub Z3B (w druku Z3B zamiast numeru zwolnienia wpisuje kwarantanna lub izolacja – w przypadku wystąpienia obu przypadków jednocześnie wpisuje jedno i drugie z zachowaniem odpowiednich dat),
  • ZUS po weryfikacji zwolnienia + weryfikacji czy wybrane były składki z dobrowolnym chorobowym + weryfikacji czy składki opłacane terminowo, decyduje o wypłacie zasiłku chorobowego,
  • Po otrzymaniu zasiłku chorobowego, można wystąpić na druku ZUS DRA z korektą składek ZUS za okres przebywania na kwarantannie lub izolacji a nadpłatę składek rozliczyć poprzez pomniejszenie składek ZUS o wyliczoną kwotę (nasze biuro wykonuje takie deklaracje osobom, które od początku objęte są u nas obsługą ZUS).

  UWAGA – Jeżeli w PUE nie ma zwolnienia a powinno być, to trzeba niezwłocznie skontaktować się z Sanepidem i wyjaśnić sytuację.

  Jak złożyć i wysłać wniosek ZAS-53?

  • Wzór wniosku i pełna procedura wypełnienia i wysyłki podana jest w linku poniżej:

  Gdzie otrzymasz pomoc?

  • Infolinia ZUS – tel. 22 560 16 00 – wybierz „0” (połączysz się z konsultantem Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS, a następnie wybierz temat rozmowy dotyczący kwarantanny i izolacji).

  Źródła:

  zus.pl, gov.pl, infolinia ZUS, informacje od osób, które przeszły to w ostatnim okresie.

  Niestety, sytuacja zmienia się co kilka, kilkanaście dni (typy druków, sposób ich wypełniania), więc jeżeli procedura będzie się już różnić od zaprezentowanej powyżej, bardzo prosimy o kontakt i wskazanie różnić – naniesiemy poprawki, by następni mogli przejść ten proces szybko i bezproblemowo. Liczymy na wzajemną pomoc w tym ciężkim okresie. 

   

  SKŁADKI ZUS 2022

  MOŻLIWE SKŁADKI ZUS 2022 Z PRZYKŁADAMI

  Podpisany niedawno przez Prezydenta “Polski Ład” wprowadza w życie Podatnika i Płatnika szereg zmian – w tym zmiany w poziomie składek ZUS. Główna zmiana dotyka omawianej składki zdrowotnej. 

              Od 01.01.2022 przedsiębiorca płacący składki ZUS będzie musiał zmierzyć się z nową rzeczywistością, która dla większości z nas będzie gorsza (czytaj “znacząco droższa”).

             

              W zależności od formy opodatkowania (tak, tak – poziom składki zdrowotnej uzależniony jest od formy opodatkowania), będzie brana inna podstawa do wyliczeń (przychód narastający lub dochód miesięczny) oraz inny procentowy wskaźnik poziomu składki zdrowotnej (4,9 lub 9%). Dotychczas składka zdrowotna stanowiła 9% średniego wynagrodzenia krajowego z czego 7,75% można było sobie odliczyć. Rozbicie poziomu składki zdrowotnej na poszczególne grupy znajdziecie Państwo poniżej.

             Najgorsze nie jest jednak zróżnicowane podejście do składki zdrowotnej przez pryzmat formy rozliczenia a brak możliwości odliczenia tego 7,75%. W rezultacie płacimy 7,75% danin więcej. Jasno widać, iż polityka obecnych władz nastawiona jest na drenaż naszych kieszeni (i to nie tylko przedsiębiorców ale również tego zwykłego Kowalskiego, który za usługę lub produkt zapłaci znacznie więcej).

              Zmianie ulegnie też termin składania miesięcznej deklaracji DRA i wpłaty składek do ZUS – z 10tego na 20tego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Dlaczego taka zmiana? Ponieważ do wyliczeń potrzebny będzie aktualny przychód (narastająco) lub dochód za miesiąc poprzedni. Niestety, stworzy to wiele komplikacji gdyż czas na księgowanie przez biuro rachunkowe skróci się znacząco. Co zatem idzie -dokumenty powinny zostać dostarczane do 2ego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

  Podstawy naliczeń i procentowe poziomy składki zdrowotnej na 2022 w zależności od form opodatkowania:

  KPIR na zasadach ogólnych – 9% od dochodu własnego za miesiąc poprzedni (nie mniej niż 270,90zł)

  KPIR na podatku liniowym – 4,9% od dochodu własnego za miesiąc poprzedni (nie mniej niż 270,90zł)

  RYCZAŁT od przychodów ewidencjonowanych:

  przy obrocie (narastająco) do 60 000 zł – 9% od 60% przeciętnego wynagrodzenia
  – przy obrocie (narastająco) między 60 000 a 300 000 zł – 9% od 100% przeciętnego wynagrodzenia
  – przy obrocie (narastająco) powyżej 300 000 zł – 9% od 180% przeciętnego wynagrodzenia

  KARTA PODATKOWA – 9% od wynagrodzenia minimalnego (270,90zł).

  Składki ZUS 2022 w liczbach znajdziecie w tabeli poniżej (kliknij aby otworzyć).

            UWAGA – WAŻNE: Ustawodawca zostawił sobie jeszcze ASA W RĘKAWIE (np. w przypadku manipulacji dochodem by w danym miesiącu obniżyć składkę zdrowotną, brakiem dochodu lub przejściu przez wyższy obrót na kolejne progi poziomu składki zdrowotnej) i będzie wymagał dodatkowo rocznego rozliczenia składki zdrowotnej.

   ŹRÓDŁO: “Polski Ład” na dzień 20.11.2021. Informacje zebrane przez Biuro Rachunkowe BR Grzesiak z komentarzem.