Dostałem zwolnienie lekarskie i co dalej?

Prowadząc jedną osobową działalność mamy prawo do zwolnienia lekarskiego (pod warunkiem, że opłacamy dobrowolne chorobowe). Zatem co zrobić ze zwolnieniem lekarskim?

Na przekazanie zwolnienia do ZUS jest tylko 7 dni od daty wystawienia tego zwolnienia (wersja elektroniczna wystawiona przez lekarza przechodzi automatycznie do ZUS).


Są 2 typy procedur:

1) Jeżeli zwolnienie jest na siebie:

Do zwolnienia trzeba dołączyć wypełniony druk ZUS Z3B (najbardziej aktualny druk znajdziemy na Gofin.pl) i wraz z oryginałem zwolnienia (koniecznie sobie skserować) przesyłamy do swojego oddziału ZUS – koniecznie listem poleconym (w terminie do 7 dni od dnia wystawienia zwolnienia! – jak ZUS otrzyma po tym terminie to nie wypłaci zasiłku chorobowego). W przypadku zwolnienie elektronicznego wysyłamy tylko sam druk ZUS Z3B.

ZUS po przyjęciu takiego zestawu sprawdza czy składki były wpłacone terminowo, jeżeli tak to wpłaca na wskazane konto (w druku ZUS Z3B) zasiłek chorobowy (proszę się uzbroić w cierpliwość ponieważ trwa to nawet 2mce). Jak otrzymamy wpłatę (nie wcześniej) mamy prawo do skorygowania deklaracji DRA oraz pomniejszenia składek przy następnej wpłacie.

Jak wypełniać druk ZUS Z3B?
Uzupełniamy NIP, REGON, imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, w punkcie 1 zaznaczyć 1) (osoba wykonująca pozarolniczą działalność), nr rachunku, miejscowość i datę, podpis i pieczątka.

2) Zwolnienie na dzieci:

Do zwolnienia trzeba dołączyć wypełniony druk ZUS Z3B oraz ZUS Z15 (również do znalezienia na Gofin.pl). Oświadczenia do celów wypłaty zasiłku opiekuńczego wraz z oryginałem zwolnienia (jeżeli jest w wersji papierowej koniecznie sobie skserować, jeżeli w wersji elektronicznej wysyłamy tylko ZUS Z3B z ZUS 15) przesyłamy do swojego oddziału ZUS – koniecznie listem poleconym (w terminie do 7 dni od dnia wystawienia zwolnienia! – jak ZUS otrzyma po tym terminie to nie wypłaci zasiłku opiekuńczego).

ZUS po przyjęciu takiego zestawu sprawdza czy składki były wpłacone terminowo, jeżeli tak to wpłaca na wskazane konto zasiłek chorobowy (proszę się uzbroić w cierpliwość ponieważ trwa to nawet 2mce). Jak otrzymamy wpłatę (nie wcześniej) mamy prawo do skorygowania deklaracji DRA oraz pomniejszenie składek przy następnej wpłacie.

Jak wypełniać druk ZUS Z3B?
Uzupełniamy NIP, REGON, imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, w punkcie 1 zaznaczyć 1) (osoba wykonująca pozarolniczą działalność), nr rachunku, miejscowość i datę, podpis i pieczątka.

W druku Z15 poza podstawowymi danymi najważniejsze jest zaznaczenie, że nikt inny nie mógł podjąć się opieki nad chorym dzieckiem.


Kolejny ważny temat. W okresie przebywania na zwolnieniu nie można wystawiać faktur.