POLSKI ŁAD 2.0

POLSKI ŁAD 2.0

Podpisany wczoraj przez Prezydenta “Polski Ład 2.0” wprowadza od 1 lipca 2022 szereg istotnych zmian.  

          Oto najważniejsze zmiany dla prowadzących działalność gospodarczą:

ZMIANA STAWKI PIT – z 17% na 12% 

            Zmiana dotyczy pracowników na umowie o pracę oraz osób prowadzących działalność na zasadach ogólnych (skala). Liniówki, ryczałtu i karty podatkowej to nie dotyczy.

 

30 000 ZŁ. KWOTY WOLNEJ OD PODATKU POZOSTAJE BEZ ZMIAN – będzie niższa kwota zmniejszająca podatek

           Wraz ze zmianą stawki PIT z 17% na 12%, zmniejsza się też kwota zmniejszająca podatek z 5100 zł na 3600 zł. Oczywiście temat dotyczy zasad ogólnych (sakli). 

MOŻLIWOŚĆ FORMY OPODATKOWANIA – “skorzystać” mogą nieliczni

           Osoby będące na liniówce lub na ryczałcie mogą skorzystać i przejść na zasady ogólne wg skali . Niestety, wg. wyliczeń na wielu przykładach nie będzie to korzystne. Dodatkowo podpisana ustawa nie normuje poziomu składki zdrowotnej a sam ZUS nabiera wody w usta.  Zmiana ma nic nie zmieniać w rozliczeniu rocznym ale po zagłębieniu się w lekturze, trzeba będzie na nowo rozliczyć każdy miesiąc z okresu styczeń-czerwiec.

Dodatkowo są 2 terminy do przejścia na zasady ogólne:

– do 22 sierpnia 2022 – w przypadku ryczałtowców (którzy będą chcieli przejść w trakcie roku)

– do 30 kwietnia 2023 – w przypadku “liniowców” i ryczałtowców. 

Zapis jest tak lakoniczny, że nie do końca wiadomo o co chodzi a jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi oczywiście o pieniądze. 

ZMIANA TEJ FORMY MA ZASTOSOWANIE WYŁĄCZNIE WOBEC ROKU PODATKOWEGO 2022. Na 2023 przedsiębiorcy muszą wybrać formę opodatkowania jak zwykle na początku roku 2023.

ODLICZENIE SKŁADKI ZDROWOTNEJ – nie dla wszystkich i nie tak korzystne jak kiedyś

           Możliwość odliczenia składki zdrowotnej NIE JEST dla rozliczających się na zasadach ogólnych (Skala) ponieważ Ci dostali zmniejszenie podatku z 17% na 12%. Zatem dla kogo?  Przeznaczone jest dla rozliczających się podatkiem liniowym, w formie ryczałtu lub na karcie podatkowej – dla każdego w innym wymiarze. Kiedyś była to konkretna kwota zmniejszająca podatek (na poziomie niecałych 3300 zł) a teraz będzie to kwota zmniejszająca PODSTAWĘ podatku – czyli nie tak korzystnie jak kiedyś. Oto szczegóły:

– LINIÓWKA – podstawa opodatkowania zostanie obniżona o wysokość zapłaconych składek zdrowotnych ale maksymalnie do kwoty 8700 zł. Proszę pamiętać, że jest to tylko pomniejszenie podstawy a fizyczna kwota jest znacząco niższa i przy maksymalnym wykorzystaniu jest to 1653 zł rocznie,

– RYCZAŁT – mogą obniżyć podstawę opodatkowania o 50% zapłaconych składek zdrowotnych. Są 3 progi składek zdrowotnych od przychodu i podatnik może zyskać od 60 do 1028 zł rocznie,

– KARTA PODATKOWA – podstawę opodatkowania mogą pomniejszyć o 19% zapłaconych składek.

INNE ZMIANY – mniej ważne dla osób prowadzących jednoosobową działalność:

– kwota wolna od podatku dla zleceniobiorcy od 1 stycznia 2023,

– likwidacja ulgi dla klasy średniej,

– zmiana składki zdrowotnej dla osób współpracujących od 1 lipca 2022,

– obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla komplementariuszy spółek komandytowo-akcyjnych,

– wspólne rozliczanie samotnych rodziców z dzieckiem,

– preferencje podatkowe dla rodziców, opiekunów i dzieci od 1 lipca 2022,

– zmiany w programie pałacyk plus,

– rekompensaty dla organizacji pożytku publicznego,

– zmiany w składakach związków zawodowych,

– koniec podwójnego naliczania zaliczek dla PIT dla zatrudnionych,

– Pit 36 i 37 w jednym terminie tj. do 30 kwietnia. 

 

 ŹRÓDŁO: “Polski Ład 2.0” na dzień 15.06.2022. Informacje zebrane przez Biuro Rachunkowe BR Grzesiak z komentarzem.